INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    PATRIMONIO    OKINAWA    AINU

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford
MÚSICAS
DE ASIA
INTERNET RADIO

OKINAWA

Artes Escénicas Clásicas

-Kumi Odori (Patrimonio Mundial UNESCO)

    -Obras

          -Gusamaru Tichiuchi (Venganza de Gusamaru)
          -
Shuushin Kaneiri (Amor Ciego)
          -
Mikarushi (Vida de una Ninfa Celestial) -guión
          -
Kookoo no Maki (La Devoción de una Hija)
          -
Wunna Munuguruyi (El Secuestrador)
          -
Timiji nu Yin (Amor Desesperado)
          -
Hanauyi nu Yin (Un Samurai en Desgracia) -guión
          -
Manzai Tichiuchi (La Venganza de los Hermanos Jana)

-El Poder de Okinawa: Las Raíces Musicales de las Islas Ryukyu
por John Potter
     1. Las Raíces de Ryukyu

          -Al comienzo
          -Los relajados okinawenses


-Okinawa Buyou (danzas de Okinawa)

    -Estilos/escuelas

          -Tamagusuku-ryu
          -Oyadomari-ryu
          -Miyagi-ryu
          -Ryuuseihon-ryu
          -Shougan-ryu
          -Aharenhon-ryu
          -Tokashiki-ryu
          -Choyo-ryu
          -Shimabuku-ryu
          -Taka-ryu
          -Oshiro-ryu
          -Hachiyou-ryu

-Música clásica

    -Estilos/escuelas

          -Afuso-ryu
          -Nomura-ryu


Artes Escénicas Tradicionales Populares

-Eisa

-Okinawa shibai (teatro tradicional)

-Shishimai (danzas del león)

-Minyou (canciones folclóricas)


Las Nuevas Artes Escénicas Tradicionales

-Sousaku Kumiodori (Kumi Odori creativo)

-Eisa creativa

-Shin Okinawa Geinou (Nuevas artes escénicas de Okinawa)


Personalidades

Música

-TERUKINA Chouichi, Personaje Tesoro Nacional (Ningen kokuhou)
-TERUKINA Tomokuni
-
CHINA Sadao
-CHINA Teihan
-DAIKU Tetsuhiro
-DEIGO Musume
-FUKUHARA Tsuneo
-GANEKO Yoriko
-KADEKARU Rinshou
-KAMIYA Kouichi
-KINA Shoukichi
-KINJOU Keiko
-KINJOU Minoru
-KOCHI Kamechiyo
-KOHAMA Shuei
-KOJA Misako
-KUNIYOSHI Genji, cantante e intérprete de Sanshin, de canciones tradicionales de la isla de Miyako.
-MAEKAWA Shuken
-MATSUDA Hirokazu
-MIYARA Kousei
-NOBORIKAWA Seijin
-NOHEN Aiko
-OSHIRO Misako, cantante e intérprete de Sanshin
-OSHIRO Shizuko, cantante e intérprete de Sanshin
-SADOYAMA Yutaka
-SATO Kunitaka
-TABA Seishin
-TAKARA Kazue
-TAKENAKA Rou
-TERUYA Kantoku
-TERUYA Masao
-TOKUHARA Kiyofumi
-TSUBOYAMA Yutaka
-TSUKIJI Shunzou
-WAKUGAWA Akira
-YAMAUCHI Masanori
-YAMAZATO Yuki
-YOHEN Katsuko

Kumi Odori

-KAKAZU Michihiko, director escénico del Teatro nacional de Okinawa


Danza

-SANADE Yoshikazu