INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    OKINAWA    AINU    PATRIMONIO    

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford

Artes Escénicas Clásicas

-Kumi Odori (Patrimonio Mundial UNESCO)
     -Obras
          -
Gusamaru Tichiuchi (Venganza de Gusamaru) - guión
          -
Shuushin Kaneiri (Amor Ciego) - guíon
          -
Mikarushi (Vida de una Ninfa Celestial) -guión
          -
Kookoo no Maki (La Devoción de una Hija)
          -
Wunna Munuguruyi (El Secuestrador)
          -
Timiji nu Yin (Amor Desesperado)
          -
Hanauyi nu Yin (Un Samurai en Desgracia) -guión
          -
Manzai Tichiuchi (La Venganza de los Hermanos Jana)

-El Poder de Okinawa: Las Raíces Musicales de las Islas Ryûkyû
por John Potter
     1. Las Raíces de Ryûkyû

          -Al comienzo
          -Los relajados okinawenses

-
Música Clásica
     -Estilos/escuelas
          -Afuso-ryu
          -Nomura-ryu

-Instrumentos musicales
     -Sanshin
     -Kudu (Koto)
     -Kucho (Kokyu)
     -Taiko
     -Sampan
     -Fue

-Okinawa Buyô (danzas de Okinawa)
     -Estilos/escuelas
          -Tamagusuku-ryu
          -Oyadomari-ryu
          -Miyagi-ryu
          -Ryuuseihon-ryu
          -Shougan-ryu
          -Aharenhon-ryu
          -Tokashiki-ryu
          -Choyo-ryu
          -Shimabuku-ryu
          -Taka-ryu
          -Oshiro-ryu
          -Hachiyou-ryu

Artes Escénicas Tradicionales Populares
-Eisa
-Okinawa shibai (teatro tradicional)
-Shishimai (danzas del león)
-Minyou (canciones folclóricas)

Las Nuevas Artes Escénicas Tradicionales
-Sousaku Kumiodori (Kumi Odori creativo)
-Eisa creativa
-Shin Okinawa Geinou (Nuevas artes escénicas de Okinawa)

Personalidades
Música
-TERUKINA Chouichi, Personaje Tesoro Nacional (Ningen kokuhou)
-TERUKINA Tomokuni
-
CHINA Sadao
-CHINA Teihan
-DAIKU Tetsuhiro
-DEIGO Musume
-FUKUHARA Tsuneo
-GANEKO Yoriko
-KADEKARU Rinshou
-KAMIYA Kouichi
-KINA Shoukichi
-KINJOU Keiko
-KINJOU Minoru
-KOCHI Kamechiyo
-KOHAMA Shuei
-KOJA Misako
-KUNIYOSHI Genji, cantante e intérprete de Sanshin, de canciones tradicionales de la isla de Miyako.
-MAEKAWA Shuken
-MATSUDA Hirokazu
-MIYARA Kousei
-NOBORIKAWA Seijin
-NOHEN Aiko
-OSHIRO Misako, cantante e intérprete de Sanshin
-OSHIRO Shizuko, cantante e intérprete de Sanshin
-SADOYAMA Yutaka
-SATO Kunitaka
-TABA Seishin
-TAKARA Kazue
-TAKENAKA Rou
-TERUYA Kantoku
-TERUYA Masao
-TOKUHARA Kiyofumi
-TSUBOYAMA Yutaka
-TSUKIJI Shunzou
-WAKUGAWA Akira
-YAMAUCHI Masanori
-YAMAZATO Yuki
-YOHEN Katsuko
Kumi Odori
-KAKAZU Michihiko, director escénico del Teatro nacional de Okinawa
Danza
-SANADE Yoshikazu

OKINAWA