INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    OKINAWA    AINU    PATRIMONIO    PERSONALIDADES    

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford

Patrimonio Universal


-Nohgaku (Teatro Noh y Kyôgen)
-
Kabuki
-
Bunraku
-Akiu no Taue Odori
-Chakkirako
-Daimokutate
-
Kumiodori, teatro musical de Okinawa
-Dainichido Bugaku
-
Gagaku, música y danza de la Corte Imperial
-Hitachi Furyumono
-Hayachine Kagura

                    -Introducción
                    -
La Religión Folclórica Japonesa: Actitudes y Terminología
                         -
Terminología o “Lo Que hay en una Palabra”
                    -
Kagura y las Artes Escénicas Folclóricas
                         -
Kagura como chinkon
                         -
Elementos chamánicos
                         -
Kagura como Arte Escénico Folclórico
                         -
Tipos de Kagura
                    -
Shugendô
                         -
Historia
                         -
Pensamiento y Práctica Shugendô
                         -
El concepto y manifestación del gen
                         -
Shugendô y las artes escénicas folclóricas
-Koshikijima no Toshidon
-Oku-noto no Aenokoto
-Danzas de los
Ainu


Patrimonio rural

“Las Artes Escénicas Folclóricas: Cultura Tradicional en el Japón Contemporáneo”
por Barbara E. Thornbury
-Generalidades

     1. Tener la experiencia de ver las artes escénicas folclóricas hoy
     2.
Las categorías
          a. Kagura
          b. Dengaku
          c. Furyû
          d.
Shukufukugei y Katarimono
          e.
Butaigei (o Tairaigei)
     3. Otros sistemas de clasificación
     4. Los títeres en las cuerdas, los actores en las carrozas
          a. Escenarios
          b. Intérpretes
          
c. Títeres
          d. Máscaras, trajes y accesorios
          e. Repertorios: Teatro y danza
          f. Música e instrumentos musicales
          g. Algunas observaciones adicionales
          h. Comunidad y Puesta en Escena: Los Comienzos

Kagura

Estilo                               (prefectura)

Iwami Kagura (Shimane/Hiroshima)
               -Orígenes
               -
Repertorio
                    -
Orochi
                    -Jinrin
                    -Tenjin
                    -Shoki
                    -Ebisu
                    -Kurosuka
                    -Iwato
                    -Ōyama          
-Matsumae Kagura (Hokkaido)
-Shimokita no Nômai (Aômori)
-Unotori Kagura
-Kuromori Kagura (Iwate)
-
Hayachine Kagura (Iwate)
-Ogatsuhôin Kagura (Miyagi)
-Nekko Bangaku (Akita)
-Horsôsan no Shimotsuki Kagura (Akita)
-Honkai Shishimai Bangaku (Akita)
-Sugisawahiyama (Yamagata)
-Tamashiki Jinja Kagura (Saitama)
-Washinomiya Saibara Kagura (Saitama)
-Edo no Sato Kagura (Tokyo)
-Kawaguchi no chigo no mai (Yamanashi)
-Tôyama no Shimotsuki Matsuri (Nagano)
-Tenryûmura no Shimotsuki Kagura (Nagano)
-Hana Matsuri (Aichi)
-Ise Daikagura (Mie)
-Okashira Shinji (Mie)
-Ama no Fûryû Odori Kôdori (Hyôgo)
-Sada Shin Noh (Shimane)
-Ômoto Kagura (Shimane)
-Ôdochi Kagura (Shimane)
-Bicchû Kagura (Hiroshima)
-Hibakôjin Kagura (Yamaguchi)
-Iwakuni Yukaba no Kanmai (Yamaguchi)
-Mitsukuri Kagura (Ehime)
-Iyo Kagura (Kôchi)
-Tosa no Kagura (Nagasaki)
-Buzen Kagura (Fukuoka/Ôita)
-Iki Kagura (Nagasaki)
-Hirado Kagura (Nagasaki)
-Gotô Kagura (Nagasaki)
-Kuma Kagura (Kumamoto)
-Ondake Kagura (Yamazaki)
-Takaharu Kanme (Miyazaki)
-Takachiho no Yokagura (Miyazaki)
-Shiiba Kagura (Yamazaki)
-Mera Kagura (Yamazaki)

Dengaku

Estilo                               (prefectura)

-Hachinohe no Enburi (Aômori)
-Yamaya no Taue Odori (Iwate)
-Akiu no Taue Odori (Miyagi)
-Gohôden no Chigo Dengaku Fûryû (Fukushima)
-Ishii no Shichi Fukujin to Taue Odori (Fukushima)
-Tsutsu Kowake Jinja no Otaue (Fukushima)
-Itabashi no Ta-asobi (Tôkyô)
-Mizu-umi no Dengaku - Nômai (Fukui)
-Mutsuki Shinji (Fukui)
-Gero no Ta no Kami Matsuri (Gifu)
-Nishiure no Dengaku (Shizuoka)
-Fujimori no Ta-asobi (Shizuoka)
-Hirugaya no Taasobi (Aichi)
-Mikawa no Dengaku (Aichi)
-Isobe no Omita (Mie)
-Tawara no Onda (Kyôto)
-Sumiyoshi no Otaue (Ôsaka)
-Hanazono no Ondamai (Wakayama)
-Suginohara no Ondamai (Wakayama)
-Nachi no Dengaku (Wakayama)
-Oki no Dengaku to Niwa no Mai (Shimane)
-Aki no Hayashida (Hiroshima)
-Shiohara no Daisen Kuyô Taue (Hiroshima)
-Kiragawa no Onta Matsuri (Kôchi)
-Shirahige Jinja no Dengaku (Shiga)

Furyû

Estilo                               (prefectura)

-Nagai no Dainenbutsu Kenbai (Iwate)
-Oni Kenbai (Iwate)
-Nishimonai no Bon-odori (Akita)
-Kemanai no Bon-odori (Akita)
-Shimohirai no Hô-ô no Mai (Tôkyô)
-Ogôchi no Kashima Odori (Tôkyô)
-Niijima no Ô-odori (Tôkyô)
-Chakkirako (Kanagawa)
-Yamakita no Omine-iri (Kanagawa)
-Ayako Mai (Kanagawa)
-Dai no Saka (Niigata)
-Mushôno no Dainenbutsu (Yamanashi)
-Niino no Bon-odori (Nagano)
-Atobe no Odori Nenbutsu (Nagano)
-Wagô no Nenbutsu Odori (Nagano)
-Gujô Odori (Gifu)
-Tokuyama no Bon-odori (Shizuoka)
-Utôgi no Bon-odori (Shizuoka)
-Ayado no Yo-nenbutsu to Bon-odori (Aichi)
-Katte Jinja no Shinji-odori (Mie)
-Yasuraibana (Kyôto)
-Kuta no Hanagasa Odori (Kyôto)
-Kyôto no Rokusai Nenbutsu (Kyôto)
-Totsukawa no Ô-odori (Nara)
-Tsuwano Yasaka Jinja no Sagimai (Shimane) (
video)
-Ômiya Odori (Okayama)
-Shiraishi Odori (Okayama)
-Nishiiya no Jindai Odori (Tokushima)
-Ayako Odori (Kagawa)
-Takimiya no Nenbutsu Odori (Kagawa)
-Takeo no Ara Odori (Saga)
-Ômura no Kôri san odori (Nagasaki)
-Hirado no Jangara (Nagasaki)
-Yoshihirogaku (Ôita)
-Gokase no Ara Odori (Miyazaki)
-Ichiki no Tanabata Odori (Kagoshima)


Cuentería

Estilo                               (prefectura)

-Echizen Manzai (Fukui)
-Mikawa Manzai (Aichi)
-Owari Manzai (Aichi)
-Daimokutate (Nara)
-Kôwakamai (Fukuoka)

Ennen y Okonai

Estilo                               (prefectura)

-Môtsûji no Ennen (Iwate) (
video 1; video 2)
-Obasama no Ennen (Miyagi)
-Kotaki no Chôkurai Mai (Akita)
-Nechiyamadera no Ennen (Niigata)
-Nagataki no Ennen (Gifu)
-Tôtômi Hiyondori to Okunai (Shizuoka)
-Oki Kokubunji Renge-e Mai (Shimane)