INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    PATRIMONIO    OKINAWA    AINU

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford
MÚSICAS
DE ASIA
INTERNET RADIO

Personalidades de la Música Japonesa


Grandes Intérpretes de Instrumentos Tradicionales


ANDO Masateru, Intérprete de Koto

AUN, dueto, Shamisen, Fue/Hichiriki, vocal

AGATSUMA Hiromitsu, Tsugaru-jamisen.

AKI & KUNIKO, koto & guitarra

ARA Yukito, sanshin

ANMITSU, duo de Tsugaru-jamisen y vocal.

Become

CHINA Sadao

Da.K.T

DAIKU Tetsuhiro

DEN no KAI. Música Nagauta (Shamisén).

EITETSU FU-UN no KAI, tambores Taiko.

Emme, vocalista.

FUJIWARA Dozan.

FUKUI Kazuhiro

GOCOO, agrupación de tambores Taiko.

HANAWA Chie

HAN-NYA TEIKOKU

HAYASHIDA Hiroyuki.

HIDANO Shuichi.

Hinokiya.

ITANJI

ISSO Yukihiro, flauta de teatro Noh.

ISHIKAWA Ko, Interprete de Shô, compositor

JISHOYA Ichiro, solista de tambor Taiko

KAMEI Hirotada, intérprete de tambor Otsuzumi.

Kamiasobi, quinteto intérprete de instrumentos de teatro Noh.

KANO Yasukazu, cantante y intérprete de varios instrumentos tradicionales.

KINOSHITA Shinichi, Tsugaru-jamisen

KODO.

KOJA Misako, cantante de música de Okinawa

KUNIMOTO Takeharu, intérprete de rokyoku (vocal y laúd shamisén).

KURIBAYASHI Hideaki, koto

ETO Leonard.

MARUTA Miki

MASAOKA Miya, koto y electrónica, compositora

MIYAGI Michio "Padre de la Nueva Música Japonesa"

MIYATA Mayumi, intérprete de Shô

MIYAZAKI Mieko. Koto.

MOCHIZUKI Takinojo, Percusionista de instrumentos tradicionales

MORI Chieko, koto.

MORIKAWA Hiroe

NAKAGAWA Karin

NAKAMURA Akikazu. Shakuhachi.

NAKAMURA Hitomi

NISHIGATA Akiko, shamisén

NISHIKAWA Kohei.

NITTA Masahiro.

NOSAKA Keiko, koto.

OKURA Shonosuke, tambor Otsuzumi de teatro Noh, estilo Okura.

ONDEKOZA.

OSAKA DADADADAN TENKO, tambores Taiko.

OSHIMA Yasukatsu, intérprete de Shima-uta (canciones isleñas) y de laúd sanshin.

Reigakusha gagaku ensemble

SANSHI, duo de Hosozao ("cuello delgado") Shamisén

SATO Michihiro, Tsugaru-jamisen

SAWAI Tadao.

Soothe, banda de instrumentos japoneses y occidentales.

SUGINUMA Sachio, flauta Shakuhachi.

TAKAHASHI Chikudo

TAKAHASHI Chikuzan, Tsugaru-jamisen

Take Dake

TAKEI Makoto. Flautas Shinobue y Shakuhachi.

TANAKA Yumiko. gidayû Shamisén.

Tokyo Dageki Dan.

TONE.

TÔNO Tamami, interprete de Shô y compositora.

UEHARA Mari, biwa

YAGI Michiyo. Koto.

YAMADA Chisato, Tsugaru-jamisen.

YAMAGUCHI Goro, flauta Shakuhachi, "Personaje Tesoro Nacional".

YAMAMOTO Hozan, flauta Shakuhachi, "Personaje Tesoro Nacional"

YOKOYAMA Katsuya, flauta Shakuhachi

YONAHA Toru

YOSHIDA Kyôdai, duo, Tsugaru-jamisen.

MÚSICA