INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    OKINAWA    AINU    PATRIMONIO    PERSONALIDADES    

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford

KYÔGEN


Personalidades


Familia Nomura


-NOMURA Mansaku, Tesoro Nacional

-NOMURA Man, Tesoro Nacional

-NOMURA Mansai

-NOMURA Mannosuke

-ISHIDA Yukio

-FUKATA Hiroharu

-TAKANO Kazunori

-TSUKIZAKI Haruo

-TAKEYAMA Yûki

-NOMURA Ryôta

-NOMURA YûkiPersonalidades