INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    OKINAWA    AINU    PATRIMONIO    PERSONALIDADES    

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford
VocalLírica
(Utaimono)


Canciones cortesanas (Saibara, Roei, etc)

Jiuta - Kotouta

Nagauta - Ogiebushi - Hauta - Utazawa - Kouta

Minyô

Tomeibushi - Yamatogaku - Ichigenkin - Nigenkin

Bonsan

Kansan

Narrativa (Katarimono)


Koshiki

Jôruri

Gidayû

Icchû

Katô

Miyazono

Shinnai

Tokiwazu - Kiyomoto


Heikyoku

Yôkyoku

Sekkyobushi

Satsuma Biwa

Chikuzen Biwa

Rôkyoku (Naniwabushi)


InstrumentalGagaku (Kangen)

Sôkyoku

Kokyû

Shakuhachi

Geza instrumental

Shin Nihon Ongaku (Nueva Música Japonesa)

Shamisén

Ainu

Okinawa

Géneros