INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    PATRIMONIO    OKINAWA    AINU

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford
MÚSICAS
DE ASIA
INTERNET RADIO

KAGURA

Tipos de Kagura actual

Organizados por región o prefectura.

PREFECTURA DE SHIMANE

-Iwami Kagura
     -
Repertorio
          -Orochi
          -Jinrin
          -Tenjin
          -
Shoki
          -
Ebisu
          -
Kurosuka
          -
Iwato
          -
Ōeyama

HOKKAIDO

-Matsumae Kagura

PREFECTURA DE AÔMORI

-Nômai
-Hôryô Kagura
-Takko Kagura
-Tonai Shishi Mai
-Tsugaru Kagura

PREFECTURA DE IWATE

-Hayachine Kagura (Dake-ryû & Ishihato’oka)
     -Introducción
          
-La Religión Folclórica Japonesa: Actitudes y Terminología
               -Terminología o “Lo Que hay en una Palabra
          -
Kagura y las Artes Escénicas Folclóricas
               -
Kagura como chinkon
               -
Elementos chamánicos
               -
Kagura como Arte Escénico Folclórico
               -
Tipos de Kagura
          
-Shugendô
               -
Historia
               -

-Hayachine Ôtsugunai Kagura
-Hayachine Ôtsugunai-ryû Tsuchizawa Kagura
-Enmanji Kagura
-Kamijukuwaga Kagura
-Koshiô Kagura
-Ômiya Kagura
-Shukudaijô Kagura

PREFECTURA DE MIYAGI

-Dôsojin Kagura
-Enoshima Hôin Kagura
-Hitakami-ryû Asabe Hôin Kagura
-Kamimachi Hôin Kagura
-Kumanodô Kagura
-Ogatsu Hôin Kagura
-Ôsaki Hachimangû no Nô-kagura
-Yakurai Jinja Miwa-ryû Kagura

PREFECTURA DE AKITA

-Hadachi Daikagura
-Hiyama Mai
-Honkai Shishimai Bangaku
-Horowasan Shimotsuki Kagura
-Matsudate Tenmangû Sannodaisan Shishi Dangongenmai
-Nekko Bangaku
-Niida Bangaku
-Sakanoshita Bangaku
-Sendô Bangaku
-Shitobashi Bangaku
-Tominehôtoku Bangaku
-Yashiki Bangaku

PREFECTURA DE YAMAGATA

-Sugisawa Hiyama

PREFECTURA DE FUKUSHIMA

-Kanazawa Kuronuma Jinja Jûni Kagura
-Sôma Fukuda no Jûni Kagura
-Sôma Udaigô no Kagura
-Suzuishi Jinja Daidai Kagura
-Toyokage Jinja no Daidai Kagura
-Yanaizu no Ôkagura

PREFECTURA DE IBARAKI

-Mito no Daikagura
-Ogurinai Gedai Jingû Daidai Kagura

PREFECTURA DE TOCHIGI

-Abutsukamiya Bikô Kagura
-Kandaryû Kazami Daidai Iwato Kagura

PREFECTURA DE GUNMA

-Haruna Jinja Jindaimai Kagura

PREFECTURA DE SAITAMA

-Chichibu Jinja Fuzoku Kagura
-Hagi Hiyoshi Jinja Daidai-kagura
-Kibune Jinja Kagura
-Sakado no Ômiya Sumiyoshi Kagura
-Tamashiki Jinja Kagura
-Washinomiya Saibara Kagura

PREFECTURA DE CHIBA

-Iwanuma no Shishimai
-Kamakazu Kagura
-Kanôzan Hashigo Shishimai
-Kita no Kôya no Shishimai
-Kumano Jinja no Kagura
-Nigumi Shishimai
-Nishi no Shita Shishimai
-Ôtomi no Kagura
-Sasagawa no Kagura
-Sengen Jinja no Kagura
-Tomi Jinja no Yamato Kagura
-Tsurumine Hachimangû Jûniza Kagura
-Urabe no Kagura
-Ushirogusasui Jinja Eidai Ôkagura

TÔKYÔ

-Edo no Dai-kagura
-Edo no Sato Kagura
-Kasai no Sato Kagura
-Niijima Mura no Kagura
-Shinagawa Jinja Daidai-kagura

PREFECTURA DE KANAGAWA

-Yamato Mai - Miko Mai

PREFECTURA DE NIIGATA

-Chitochinton (Sado Daikagura)
-Onimai Tsuburosashi
-Sanjô Kagura
-Shimonakano Kagura-mai
-Terada Daikagura Tsufurosashi

PREFECTURA DE TOYAMA

-Ogawaji Shishimai

PREFECTURA DE FUKUI

-Hatta Shishimai
-Nônehyûga Kagura
-Shimomura no Shishimai
-Yasaka Jinja Shishimai

PREFECTURA DE YAMANASHI

-Onnerito Miko no Mai
-Miwa Jinja Daidai-kagura
-Nishijima no Kagura
-Tano Jûni Kagura
-Yamada no Kagura Jishi
-Yamanashi Oka Jinja Daidai-kagura

PREFECTURA DE NAGANO

-Gosoku Daidai-kagura
-Ikedai Jinja Shimotsuki Kagura
-Nishina Shinmeigû Kagura
-Sakabe no Fuyu Matsuri
-Tôyama Shimotsuki Kagura

PREFECTURA DE GIFU

-Fuseya no Shishi Shibai
-Hirakata Kioi Jishi
-Hiyoshi Jinja Dai-kagura
-Iwamurachô Shishimai
-Kishitsurugi Jinja Dai-kagura
-Kosuzume Jishi
-Kurigasa no Shishimai
-Morimo Jishi
-Shimotôge no Shishi Shibai - Shirayama Hime Jinja
-Shirakawa Mura no Shishimai
-Sugô Jishi
-Takada Jinja no Kagura Jishi
-Ta no Kami Odori

PREFECTURA DE SHIZUOKA

-Kawaihana no Mai
-Numata no Yudate Kagura
-Takane Hakusan Jinja Kodai-kagura
-Tokuyama Kagura
-Umezu Kagura

PREFECTURA DE AICHI

-Asakura Hashigo Jishi
-Enchoko Jishi
TEATRO