INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    PATRIMONIO    OKINAWA    AINU

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford
MÚSICAS
DE ASIA
INTERNET RADIO

LA MÚSICA DE OKINAWA


Géneros

-Música Clásica

-Uzagaku, música de la corte

-Rojigaku, música de marcha


Instrumentos


-Sanshin

-Kudu (Koto)

-Kucho (Kokyu)

-Taiko

-Sampan

-Fue


Personajes Tesoro Nacional


-SHIMABUKURO Masao

-TERUKINA Choichi

-SHIMABUKURO Mitsufumi

-SHIROMA Tokutaro

-MIYAGI Noho


Música Moderna


-Murasaki

-Katchan Condition Green

-Hidekatsu

-Shigeaki Nishidomari

-Suguru Ikeda

-Shakari

-The Ritz

-Kachimba 1551 (salsa)

-One Wish

-Orange Range

-Rolly

-David Ralston

-Jyagarandi (rock)

-East Woman

-Asiatic Eyes

-Kakudantou

-Yutaka Sadoyama

-Yutaka Umisedo

-Johnny Ginowan

-Chiemi Jones

-Stevie

-Airou & Taka

-Diamantes

-Taiyoufu Orchestra

-Miyuki

-Kumiko Kubota

-Rubies

MÚSICA